En välskött fastighet

För en bostadsrättsförening är det viktigt att både yttre och inre miljö är av högsta kvalitet. Många människor blir berörda om saker inte fungerar. Intrycket är också viktigt för statusen.

Mången enskild fastighetsägare och bostadsrättsförening har fått erfara att fastighetsservice är ett komplext begrepp. Det finns verkligen tusen och sedan tusen till sysslor som behöver utföras. Många är av mer akut natur men ett ganska stort antal är långsiktiga. Alla har betydelse och inget får försummas. Att förvalta fastigheter är ett heltidsjobb och ibland mer.

Som fastighetsägare har många fullt upp med den finansiella och administrativa delen av det hela. Lån ska betalas och kontrolleras. Datum för kontroller, deklarationer och anställdas löner får inte missas. Att lämna den praktiska skötseln till någon annan är oftast inte ett val utan en nödvändighet.

En rolig utmaning

Att på bästa sätt sköta om en fastighet i ett nordiskt klimat är en intressant och rolig utmaning. Vissa tider på året behöver kylan hållas borta, snö röjas och gångar sandas. Sedan handlar det plötsligt om ventilation, att klippa gräs och trimma häckar. Fastighetsservice är mycket jobb, men sällan tråkigt.

Under alla årstider pågår skötseln av fastighetens inre liv. Att åtgärda skador, byta lås och namnskyltar. Att se till att städning av trappor och andra gemensamma utrymmen fungerar. Att åtgärda krånglande avlopp och vatten. Ventilation, OVK och stambyten ska även det ske med långa intervaller. Känns detta igen? Det är en riktig vinstlott att hitta rätt samarbetspartner när det gäller fastighetsservice och det är också ett måste. Mer om fastighetsservice hittar du här: fastighetsservicestockholm.se