Viktigt med rätt lås så att försäkringen gäller

Helst ska man regelbundet se över sina lås och även byta dem när man flyttar till en ny bostad. Men det gäller att välja rätt lås, annars gäller inte försäkringen om det skulle bli inbrott.

Lås slits och blir gamla. Försäkringsbolagens krav på godkända lås ändras också, så det gäller att hänga med. Ungefär var femtonde till tjugonde år bör man byta sitt lås, men det är bra att ha som vana att byta lås varje gång man flyttat till en ny bostad. Det händer tyvärr att någon obehörig har kopior av nycklar och då lätt kan ta sig in. Man kan också välja att komplettera det gamla låset med ett nytt säkrare lås. Nya lås är alltid försedda med kopieringsskydd vilket innebär att man måste legitimera sig och visa ägarbevis när man vill göra en kopia.

Lås med kod eller passerkort

Vill man se över sina lås och sitt säkerhetssystem ska man ringa en låssmed i Göteborg. Välj en auktoriserad låssmed som är medlem i Låssmedernas riksförbund. Då kan man få kostnadsfri rådgivning om hur man kan förbättra bostadens säkerhetssystem. Det är viktigt att säkerheten anpassas efter bostaden. Bor man i enplanshus eller på nedre botten kan det vara bra med lås även på fönster och altandörr. Många väljer också att komplettera med larm och övervakningskameror som är direkt kopplade till ett säkerhetsföretag. Idag finns det smarta lås som kan öppnas med ett passerkort eller en kod. Något som kan vara extra bra för barnfamiljen.