Glöm inte bort brandskyddet

Om du är i en planeringsfas för en ny byggnad bör du ha med ett bra brandskydd i planeringen. För med ett säkert brandskydd kommer byggnaden att lättare kunna stå emot en eventuell brand.

För att en byggnad ska vara brandsäker och kunna förhindra att en brand sprider sig finns det flera saker man kan göra. Det finns olika metoder att brandsäkra hus och för att få det bästa resultatet är det säkrast att anlita specialister på brandisolering. Med rätt hjälp kommer det också vara lättare att ta fram det brandskydd som passar din byggnad.

I en ny byggnad är det vanligt att man brandisolerar det. Då används ofta stenull eftersom det är ett tämligen flexibelt, brandsäkert material som lämpar sig utmärkt att isolera med. En annan bra effekt av brandisolering med stenull är att den är ljudisolerande. Byggnaden kommer att upplevas tystare trots att det förekommer ljud runt omkring.

Flera metoder inom brandskydd

För att få en byggnad säker mot brand finns det också andra metoder än brandisolering. Exempel på sådana är brandskyddsmålning, brandtätning och brandfogning. Alla dessa metoder bör utföras av professionella hantverkare så att det blir ordentligt och säkert gjort.

En sak som man inte får glömma bort är ventilationen i byggnaden. Brand sprider sig lätt genom ventilationen och även rök kan spridas genom ventilationssystemet. Det kan man förhindra genom en bra isolering.

För den som bygger privat finns det möjlighet att ansöka om ROT-avdrag. Då kan alla brandförebyggande åtgärder bli en aning billigare.