I vilket skick är ditt drömhus?

Att köpa hus är stort. Att köpa rätt hus är större. Att köpa drömhuset är lätt skräckinjagande. Hur vet man att det inte döljs fukt och andra problem inuti? En besiktning ger svaren.

Många har redan varit där. Du ser en annons och du är redan såld till sjuttiofem procent. Det huset på den platsen – men det är ju mitt hus. Andra får vara glada över mindre, men den glädjen är ofta väl så stor. Ett nytt hem är en viktig affär.

Idag har många hus en innehållsdeklaration i form av en utförd överlåtelsebesiktning. Det är mer än bara bra. Det är en trygghet. För dig som vill köpa och för den andra parten som vill sälja. Är en fastighet i Uppsala eller på annat håll besiktigad finns information att ta ställning till.

Kan jag kräva att en fastighet ska vara besiktigad?

Som köpare har du ett ansvar. Detsamma gäller säljaren. Du ska undersöka så att huset inte har skador och fel. Säljaren ansvarar för dolda fel. Vad som sedan definieras som dolda fel kan vara något av en gråzon. Du kan inte tvinga en säljare att betala för en besiktning.

Båda parter vinner ändå på att en fastighet är genomgången. En besiktningsman kontrollerar bland annat fukt och husets konstruktion. När en överlåtelsebesiktning i Uppsala är klar skrivs ett protokoll som finns tillgängligt för dig. Utifrån vad som står i det får du en klarare bild över vad som kan behöva fixas. En besiktigad fastighet är en trygg fastighet.