Solceller i en BRF – en bra lösning?

Solceller BRF – en bra lösning? Allt fler fastighetsägare och BRF:er börjar se över sina alternativ vad gäller energi och förbrukning av el. Många inser att de betalar för mycket pengar i förhållande till vad de får. Dessutom så fokuserar många idag på klimatfrågan: man vill visa vägen för andra och bidra till en bättre miljö. Genom smartare investeringar så kan man både spara pengar och bli klimatneutrala. Solceller BRF är definitivt en bra lösning.

Många villaägare idag har redan tagit steget och låtit installera solpaneler på sina tak. Genom dessa så fångas solens energi upp och omvandlas till el att använda i vardagen: man blir en egen producent av el och man kan dessutom tjäna pengar på detta. Den el som produceras och som inte används går att sälja vidare.

Det handlar om en investering som börjar räknas redan från dag ett och som sedan – dag ut och dag in – sparar pengar. Att man som privatperson tar den investeringen gör skillnad – men det är även någonting att överväga både för BRF:er och fastighetsägare. Här finns nämligen bara fördelar.

Installera solceller i din BRF

Många BRF:er har redan tagit steget och installerat solceller på sina fastigheter. Det man bör veta är att lösningen passar bättre för vissa och lite sämre för andra. Att utreda vilka förutsättningar man har att installera solceller till den egna BRF:en är ett måste. Hur höga är fastigheterna? Vilket solläge har taken? Skuggas de av någon högre, närliggande fastighet? Dessa frågor måste man ha svar på.

Taket spelar en stor roll även i övrigt. Här sett till skicket: håller taket måttet eller kommer det att krävas åtgärder? Att planera för solceller på ett tak som inom kort måste åtgärdas är sällan en bra idé. Då är det bättre att slå två flugor i en smäll och – i samband med att ni byter tak – även passar på att installera solceller i din BRF. Hur mycket el som förbrukas varje år är också en nyckelfråga. Ju högre förbrukning – desto större chans är det att en investering i solceller blir lönsam. Det handlar om att man måste räkna på allt detta innan man tar ett beslut. Ett steg i detta är att välja rätt partner.

Hitta rätt partner för solceller i din BRF

Solenergi och solceller har kommit starkt under senare år och det handlar om att många nya företag anammat tekniken. Det finns emellertid tydliga skillnader i kvalitet mellan alla dessa. Här skulle vi slå ett slag för erfarenhet i samband med att man väljer partner. Hur länge har man hållit på med solenergi, vilka projekt har man tagit sig an och hur pass nöjda är kunderna med de lösningar som slutförts?

Det är faktorer att basera valet på och det är definitivt den fråga som er BRF först ska hitta svar på. Rätt partner för projektering och installation av solceller kommer att vara den bästa investering ni gör. Fel partner däremot – det är att kasta pengarna i sjön.