Artiklar

En extra umgängesyta

Om man bor i lägenhet så är alla extra ytor välkomna, speciellt de som är utomhus. Därför är det många som väljer att glasa in sin balkong för att få en längre säsong och extra umgängesplats.

En inglasad balkong är en extra yta som man kan ha nytta av under hela året. Även om den inte är vinterbonad så kan man ha stor glädje av ytan som förvaringsplats. Men väljer man istället att isolera balkongen så är det en yta som är lika användbar som den övriga lägenheten. Därför är det också många som väljer att lägga de där extra slantarna på att kunna nyttja balkongen under hela året. På det viset går det till och med att inreda balkongen som vardagsrum, kontor eller till och med sovrum.

Så som fastighetsägaren önskar

Inglasning var tidigare något som man oftast gjorde i efterhand. Men idag är det vanligt att man redan från starten glasar in balkonger på nybyggda flerfamiljsbostäder. Som fastighetsägare är det en merkostnad men samtidigt innebär det att man kan höja hyrorna och att fastigheten blir mer attraktiv.
Inglasningen brukar vara skapad så att man ändå kan öppna upp stora partier och därmed få in all den luft som man vill ha på en balkong. Men även om fastighetsägaren inte själv glasar in så kan det hända att man själv kan göra en inglasning. Det är till exempel vanligt när man har en bostadsrätt eller om man hyr en längre tid och själv vill göra den extra investeringen.

Viktigt med rätt lås så att försäkringen gäller

Helst ska man regelbundet se över sina lås och även byta dem när man flyttar till en ny bostad. Men det gäller att välja rätt lås, annars gäller inte försäkringen om det skulle bli inbrott.

Lås slits och blir gamla. Försäkringsbolagens krav på godkända lås ändras också, så det gäller att hänga med. Ungefär var femtonde till tjugonde år bör man byta sitt lås, men det är bra att ha som vana att byta lås varje gång man flyttat till en ny bostad. Det händer tyvärr att någon obehörig har kopior av nycklar och då lätt kan ta sig in. Man kan också välja att komplettera det gamla låset med ett nytt säkrare lås. Nya lås är alltid försedda med kopieringsskydd vilket innebär att man måste legitimera sig och visa ägarbevis när man vill göra en kopia.

Lås med kod eller passerkort

Vill man se över sina lås och sitt säkerhetssystem ska man ringa en låssmed i Göteborg. Välj en auktoriserad låssmed som är medlem i Låssmedernas riksförbund. Då kan man få kostnadsfri rådgivning om hur man kan förbättra bostadens säkerhetssystem. Det är viktigt att säkerheten anpassas efter bostaden. Bor man i enplanshus eller på nedre botten kan det vara bra med lås även på fönster och altandörr. Många väljer också att komplettera med larm och övervakningskameror som är direkt kopplade till ett säkerhetsföretag. Idag finns det smarta lås som kan öppnas med ett passerkort eller en kod. Något som kan vara extra bra för barnfamiljen.

Glöm inte bort brandskyddet

Om du är i en planeringsfas för en ny byggnad bör du ha med ett bra brandskydd i planeringen. För med ett säkert brandskydd kommer byggnaden att lättare kunna stå emot en eventuell brand.

För att en byggnad ska vara brandsäker och kunna förhindra att en brand sprider sig finns det flera saker man kan göra. Det finns olika metoder att brandsäkra hus och för att få det bästa resultatet är det säkrast att anlita specialister på brandisolering. Med rätt hjälp kommer det också vara lättare att ta fram det brandskydd som passar din byggnad.

I en ny byggnad är det vanligt att man brandisolerar det. Då används ofta stenull eftersom det är ett tämligen flexibelt, brandsäkert material som lämpar sig utmärkt att isolera med. En annan bra effekt av brandisolering med stenull är att den är ljudisolerande. Byggnaden kommer att upplevas tystare trots att det förekommer ljud runt omkring.

Flera metoder inom brandskydd

För att få en byggnad säker mot brand finns det också andra metoder än brandisolering. Exempel på sådana är brandskyddsmålning, brandtätning och brandfogning. Alla dessa metoder bör utföras av professionella hantverkare så att det blir ordentligt och säkert gjort.

En sak som man inte får glömma bort är ventilationen i byggnaden. Brand sprider sig lätt genom ventilationen och även rök kan spridas genom ventilationssystemet. Det kan man förhindra genom en bra isolering.

För den som bygger privat finns det möjlighet att ansöka om ROT-avdrag. Då kan alla brandförebyggande åtgärder bli en aning billigare.

En välskött fastighet

För en bostadsrättsförening är det viktigt att både yttre och inre miljö är av högsta kvalitet. Många människor blir berörda om saker inte fungerar. Intrycket är också viktigt för statusen.

Mången enskild fastighetsägare och bostadsrättsförening har fått erfara att fastighetsservice är ett komplext begrepp. Det finns verkligen tusen och sedan tusen till sysslor som behöver utföras. Många är av mer akut natur men ett ganska stort antal är långsiktiga. Alla har betydelse och inget får försummas. Att förvalta fastigheter är ett heltidsjobb och ibland mer.

Som fastighetsägare har många fullt upp med den finansiella och administrativa delen av det hela. Lån ska betalas och kontrolleras. Datum för kontroller, deklarationer och anställdas löner får inte missas. Att lämna den praktiska skötseln till någon annan är oftast inte ett val utan en nödvändighet.

En rolig utmaning

Att på bästa sätt sköta om en fastighet i ett nordiskt klimat är en intressant och rolig utmaning. Vissa tider på året behöver kylan hållas borta, snö röjas och gångar sandas. Sedan handlar det plötsligt om ventilation, att klippa gräs och trimma häckar. Fastighetsservice är mycket jobb, men sällan tråkigt.

Under alla årstider pågår skötseln av fastighetens inre liv. Att åtgärda skador, byta lås och namnskyltar. Att se till att städning av trappor och andra gemensamma utrymmen fungerar. Att åtgärda krånglande avlopp och vatten. Ventilation, OVK och stambyten ska även det ske med långa intervaller. Känns detta igen? Det är en riktig vinstlott att hitta rätt samarbetspartner när det gäller fastighetsservice och det är också ett måste. Mer om fastighetsservice hittar du här: fastighetsservicestockholm.se

Finns det ens några nackdelar med balkonginglasning?

Uppgradera hemmet med inglasad balkong. Livet blir enklare, möjligheterna fler och bostaden kommer att upplevas som större. Samtidigt blir plånboken tunnare och du blir fattigare.

Vi börjar med alla fördelarna med att investera i balkonginglasning, så får vi se om vi hinner med några nackdelar. Har du förresten bott i en lägenhet med inglasad balkong? Har du även bott i en utan inglasning? I så fall hänger du nog med i listan utan problem. Här kommer topp tio med att ha inglasad balkong:

 • Du kan dra för så det inte regnar och blåser på balkongen
 • Du kan ha gardiner som skyddar för oönskad sol
 • Du kan möblera balkongen med vanliga möbler
 • Textilier som filtar och kuddar kan ligga kvar ute
 • Du kan nyttja balkongen som drivhus, växthus
 • Du kan ha balkongen som förråd under vintern
 • Mysbelysning som lyktor och liknande kan hänga ute och behöver inte plockas in
 • Balkongen är behaglig tidigare om våren och längre in på hösten
 • Du kan hänga ut tvätt när du vill
 • Det känns som om du har ett extra rum, mer yta i bostaden
 • Så tittar vi på nackdelarna med balkonginglasning

Alltså finns det ens några? De som inte gillar att vara instängda på balkongen har förstås ingen nytta av balkonginglasning. Om du bara kommer ha fönstren öppna året om så är det bortkastade pengar, om du hellre vill ha solen direkt i ansiktet, snön under fötterna och vinden i håret. Största nackdelen är nog att det kostar pengar, men det är det väl värt. Mer om balkonginglasning på denna hemsida: https://www.balkonginglasninguppsala.se/